divendres, 29 de gener de 2010

1500 pisos sense ascensor

CiU es suma a la queixa efectuada pels veïns de Sant Salvador, en relació a la falta d’operativitat d’aquest Ajuntament en el seguiment de la concessió de subvencions per instal·lació d’ascensors als 1.500 habitatges de la zona d’interblocs. Aquesta subvenció havia d’arribar via Generalitat segons resa en el conveni que es va signar entre lla Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Tarragona i l’AVV de Sant Salvador.

Pels veïns resulta especialment dolorosa la manca de resposta donat que aquest govern i al capdavant la Sra. Pelegrín, com a presidenta del Servei Municipal d’Habitatge i Actuacions Urbanes SA, va apuntar-se el tanto fa molts mesos que havia aconseguit ascensors per als 1.500 habitatges de l’interblocs de Sant Salvador. Nosaltres ja vam advertir que de moment el que s’havia fet era mediar entre la Generalitat, l’Ajuntament i l’AVV de Sant Salvador, però que eren moltes les condicions a acomplir perquè la subvenció es concedís. Una de les més significatives era que el 40% del cost d’instal·lació l’ha d’assumir la comunitat de veïns. Per tant el conveni no era prou garantia i això ningú no els ho va explicar de manera clara. Creant així unes expectatives que fins ara no s’han acomplert.

Veiem ara la política socialista del govern municipal en aquest tema. A la web d’SMHAUSA es publicita la possibilitat de sol·licitar ajuts per instal·lació d’ascensors, però la convocatòria segueix sense obrir-se. Cosa que venim denunciant des de fa gairebé 2 anys, en diverses intervencions en el corresponent consell d’administració, en escrits que hem fet arribar a l’empresa, en preguntes efectuades al Consell Plenari de l’Ajuntament i en declaracions a la premsa. Fins ara no hem obtingut resposta, esperem que els veïns de Sant Salvador que s’han vist abocats a denunciar aquest extrem a la premsa per fer més pressió a l’equip de govern a través del diaris obtinguin resposta a una necessitat tant sentida pels ciutadans.

De moment els únics ciutadans que poden sol·licitar ajuts per instal·lació d’ascensors a SMHAUSA són els que viuen a la Part Alta de Tarragona a través del PIPA (Llei de Barris). Sàpiguen de tota manera que fins el moment actual la majoria de les sol·licituds han estat denegades.

Tornant a les 1.500 vivendes, si la Sra. Pelegrín, regidora socialista, va mediar per tal que els veïns poguessin instal·lar els ascensors, qui ha fet el seguiment?, com és que encara ara resten a l’espera que algú els notifiqui en quin moment es troba el procés de concessió de la subvenció?. Segons les notícies que es publicaven quan es va signar el conveni els ascensors hores d’ara ja haurien de funcionar.

Hem de concloure que aquest govern per anunciar projectes que no quedi, però caldrà tancar-ne algun, no els sembla?.


Maria Victòria Forns

Cap comentari: