divendres, 16 d’abril de 2010

Ballesteros no té voluntat política amb els veïns

RESUM DE LA RODA DE PREMSA DEL REGIDOR JORDI SENDRA AVUI A LA PART BAIXA DE LA CIUTAT.

Com recordareu, l’11 de març vam fer una roda de premsa a la Part Alta de Tarragona per anunciar que CiU presentaria al·legacions a les ordenances d’implementació de la Directiva Europea de Serveis a la normativa municipal.

Dèiem aleshores que és una normativa que flexibilitza la relació entre el ciutadà i l’administració local la qual cosa ens sembla encertada.

Que en el tema de les obres un 90 % de les llicències passen a règim de comunicació i així el ciutadà només comunica a l’Ajuntament que farà obres i després és aquest qui ha de comprovar que estan ben fetes.

En la nostra al·legació demanàvem que en 3 mesos s’elaborés la normativa interna on quedés clara la metodologia i la freqüència d’aquestes comprovacions i controls posteriors.

Que en el tema de l’obertura de locals d’oci i d’oci nocturn la implementació de la directiva suposa la eliminació de les restriccions per obrir determinats locals d’oci i oci nocturn a la Part Alta i la Part Baixa a la qual cosa nosaltres ens oposem.


En la nostra al·legació dèiem que existien motius sobrats d’interès general per, en base a criteris de SALUT PÚBLICA (higiene dels carrers i salut de les persones que pateixen transtorns en no poder descansar adequadament) i SEGURETAT PÚBLICA (incivisme, vandalisme i inseguretat ciutadana) es podia justificar el manteniment de les restriccions. Que és fes un estudi tècnic que justifiqués aquestes restriccions.

Doncs avui he volgut fer la roda de premsa a la Part Baixa de la ciutat, precisament en un lloc que com la Part Alta està especialment afectat per aquesta problemàtica, per comunicar-vos que l’Ajuntament ha desestimat les al·legacions de CiU tant en l’ordenança d’obres com en la d’activitats d’oci i també ha desestimat les presentades per 8 ciutadans de la Part Baixa que estan aterroritzats davant la possibilitat que s’instal·lin encara més bars nocturns en aquests carrers.


Les al·legacions de CiU són rebutjades dient que les coses que demanem només són factibles per criteris d’oportunitat política i no de mera legalitat.

EL SENYOR BALLESTEROS NO TÉ CAP VOLUNTAT POLÍTICA D’ATENDRE LES PETICIONS DE CIU NI TAMPOC LES DELS VEÏNS DE LA PART ALTA I DE LA PART BAIXA QUE NOMÉS DEMANEN VIURE TRANQUILS I AMB ELS MATEIXOS DRETS (ESPECIALMENT EL DRET AL DESCANS I A LA SALUT) QUE QUALSEVOL ALTRE CIUTADÀ DE TARRAGONA.

EL SR. BALLESTEROS ELIMINA LES RESTRICCIONS A LA INSTAL·LACIÓ DE NOUS LOCALS D’OCI NOCTURN I ABANDONA A LA SEVA SORT ALS VEÏNS DE LA PART ALTA I LA PART BAIXA.

Jordi Sendra

Grup Municipal de CiU

Tarragona 16 d’abril de 2010