dijous, 22 d’abril de 2010

Ballesteros incompleix la promesa electoral de la Ciutat de la música a La Budallera

Fa molts pocs dies, va sortir a la premsa, una carta d’un ciutadà, col·laborador habitual del Diari de Tarragona, el Sr. Daniel Arzamendi ( 28 de març 2010).

El col·laborador denunciava el destí que l’equip de Govern de l’Ajuntament de Tarragona, volia donar al recentment adquirit Banc d´Espanya i suggeria una permuta amb la Diputació, tot bescanviant el Palau Montoliu del Carrer de Cavallers, pel Banc d´Espanya, per tal de poder fer l´ampliació del Conservatori de Musica de la Diputació, o construir un nou Conservatori.

Aquesta queixa denuncia un problema: l’insuficiència d’espais per l’ensenyament musical a Tarragona.

Es cert que cada any tenim alumnes de música que queden a les portes del Conservatori i que molt alumnes queden sense poder cursar el grau elemental ni el mitjà de Musica.

Es diu que anualment el 60% dels optants queden sense plaça i que el lloc es insuficient i mereix ampliació.

No hi a dubte que això es cert, però també ho és que la Diputació esta buscant remei, com ho ha fet a Reus, a l´ampliació del Conservatori al Carrer del Vent o a Tortosa amb l´annexió del Palau Oriol al Palau Despuig.

A Tarragona, la Diputació busca llocs per l´ampliació, intentant la adquisició de les finques conlindants al Palau Montoliu, però sense èxit.

A Tarragona la situació es comuna a Diputació y Ajuntament, i en aquest sentit la Corporació Provincial demana la col·laboració del Ajuntament, però sense aconseguir-ho.

El programa electoral del PSC preveia la construcció d’una Ciutat de la Musica que permetés, en terrenys de la Budallera bastir una Escola de Musica/Conservatori i un auditori complementari, amb la col·laboració de la Diputació.

Reiterades vegades, al Plenari del Ajuntament, he demanat al Sr. Ballesteros, el timing, el calendari d´aquesta necessària realització. El mandat s´acaba i encara no em vist ni la primera pedra. Ni projecte, ni ubicació, ni idea, ni res. I mentrestant els alumnes de l´Escola Municipal de Musica i del Conservatori, passant dificultats i estretors.

El que us explico, ho saben tots els usuaris de l´Escola Municipal i del Conservatori, ASSOCIACIO DE MARES I PARES DE ALUMNES incloses.

El Sr. Ballesteros els hi va prometre, amb ells també aquest equipament, però no tenim cap resposta consistent, com no sigui fer volar coloms.

Sembla que el Pla General, curiosament aturat en el seu tràmit, és el desllorigador.

Des de CiU creiem que, es pot perfectament projectar, determinar ubicació, buscar suport de la Generalitat i convenir amb la Diputació, el que sigui necessari, per avançar en el projecte.

De moment, cada vegada que es pregunta al Alcalde per aquest projecte i promesa electoral, el Sr. BALLESTEROS, respon amb alló que comença a ser un tòpic en el discurs del tripartit: “Celebro que em faci aquesta pregunta”, però sense cap resposta consistent.

Des de CIU exigim el compliment de la promesa del Sr. BALLESTEROS.

El seu mandat s´acaba i temem que aquesta serà un altre promesa electoral incomplerta i una evidencia mes del tarannà del Govern Municipal del PSC/ERC, de fer volar coloms.

Albert Vallvé

Grup Municipal CiU Tarragona