dilluns, 25 de febrer de 2008

CIU PRESENTA QUATRE MOCIONS PER A SER DEBATUDES EN EL PLENARI DEL DILLUNS DIA 25-02-08.

Aquest matí han estat presentades en el registre de l’Ajuntament les quatre mocions que el Grup Municipal de CiU presentarà per a ser debatudes en el proper plenari del dilluns 25 de febrer i que són:

1.- Moció sobre la Comissió creada per la Generalitat de Catalunya per rememorar els fets de la Guerra del francès, on el nostre grup municipal sol·licita que l’Ajuntament de Tarragona acordi manifestar al Govern de Catalunya l’enuig i la reprovació dels ciutadans de Tarragona per la desconsideració en l’oblit dels mèrits de la nostra ciutat en no ser convidada a formar part de l’esmentada comissió, requerir al Govern català perquè s’esmeni aquesta composició. Que l’Ajuntament prepari els actes que de justícia l’esdeveniment mereix i es requereixi a la Generalitat de Catalunya perquè els inclogui en el seu programa d’actes. Aquesta moció serà defensada pel Conseller Albert Vallvè.

2.- Moció sobre la construcció d’una rotonda en l’accés al Complex Educatiu de Tarragona (antiga Universitat Laboral) en que el nostre grup municipal sol·licita que l’Ajuntament de Tarragona requereixi a la Generalitat a presentar-li el projecte executiu d’aquesta rotonda en el termini d’un mes per a la seva aprovació i que aquest sigui executat abans de l’estiu. També sol·licita que fins que no estigui executada l’obra es requereixi als Mossos d’Esquadra perquè regulin i vetllin per la seguretat d’estudiants i treballadors en les hores de màxima afluència de vehicles a aquesta cruïlla. Aquesta moció serà defensada pel Conseller Jordi Sendra.

3.- Moció sobre la Llei de Dependència en la que el nostre grup municipal sol·licita que l’Ajuntament de Tarragona insti el Govern de la Generalitat a actuar en aquest tema elaborant un pla urgent amb els ajuntaments i consells comarcals per dotar-los del suport necessari per atendre el desplegament de la Llei estatal 39/2006, aprovant immediatament el Decret de la Cartera de Serveis Socials, desenvolupant el propi model català de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones amb dependència, a més d’altres peticions sobre aquest tema. Aquesta moció serà defensada per la Consellera Maria Victòria Forns

4.- Moció sobre la construcció de Llars d’Infants a Tarragona en la qual el nostre grup municipal sol·licita a l’equip de govern que, davant el dubte de construir-ne una a Sant Pere i Sant Pau o una a La Móra, les construeixi totes dues i que si cal assigni a aquesta construcció l’import previst en el pla quadriennal a la Savinosa, que no és propietat municipal i per tant no és l’Ajuntament qui hi ha d’invertir en l’arranjament. Aquesta moció serà defensada per la Consellera Carme Duch.