dilluns, 25 de febrer de 2008

Moció presentada pel Grup Municipal de CiU sobre la construcció d’una rotonda a l’altura de l’entrada de l’antiga Universitat Laboral.

L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, referent a la moció presentada pel Grup Municipal de CiU sobre la construcció d’una rotonda a l’altura de l’entrada de l’antiga Universitat Laboral, el text de la qual és el següent:

«El passat 5 de febrer els estudiants del Compex Educatiu de Tarragona varen manifestar-se tallant l’Autovia de Salou (C31b) per reclamar la construcció immediata d’una rotonda a l’alçada de l’entrada de l’antiga Universitat Laboral.

Aquesta cruïlla s’ha convertit en un punt negre per la perillositat tant de l’entrada com de la sortida de turismes i motocicletes, majoritàriament d’estudiants i treballadors dels centres, havent-se produït masses accidents.

Tot i que s’hagin pogut buscar mesures en l’horari d’entrada i sortida dels centres educatius, aquestes mesures no eviten que s’hagi de creuar l’autovia.

El Delegat del Govern de la Generalitat ha afirmat que l’objectiu del govern català és de construir una rotonda el més aviat possible i que la elaboració del projecte es troba en una fase molt avançada. Aquestes declaracions en sonen a fugida endavant sense cap compromís concret i probablement sense cap projecte en estat avançat de redacció.

En conseqüència, el Consell Plenari acorda:

1. Si efectivament el projecte de construcció d’aquesta rotonda es troba tant avançat, que es requereixi a la Generalitat de Catalunya per que en el termini d’un mes presenti a l’Ajuntament de Tarragona aquest Projecte per a la seva aprovació.

2. Que d’acord amb aquests terminis s’executi aquest projecte abans de l’estiu.

3. Que fins que no estigui executada aquesta rotunda es requereixi a la Generalitat per tal que el Cos de Mossos d’Esquadra, a l’igual que fa la Guàrdia Urbana en les entrades i sortides de les escoles municipals, reguli i vetlli per la seguretat d’estudiants i treballadors en les hores de máxima afluencia de vehicles a aquesta cruïlla.

4. Fer arribar l’acord plenari a la Generalitat de Catalunya.»

 

Seguidament se sotmet a votació la moció, que incorpora la transacció acordada entre el Sr. Tarrés i el Sr. Sendra, i és aprovada per unanimitat, de manera que l’acord queda com segueix:

 

«El passat 5 de febrer els estudiants del Compex Educatiu de Tarragona varen manifestar-se tallant l’autovia de Salou (C31b) per reclamar la construcció immediata d’una rotonda a l’altura de l’entrada de l’antiga Universitat Laboral.

Aquesta cruïlla s’ha convertit en un punt negre per la perillositat tant de l’entrada com de la sortida de turismes i motocicletes, majoritàriament d’estudiants i treballadors dels centres, i on s’han produït massa accidents.

Tot i que s’hagin pogut buscar mesures en l’horari d’entrada i sortida dels centres educatius, aquestes mesures no eviten que s’hagi de creuar l’autovia.

El delegat del Govern de la Generalitat ha afirmat que l’objectiu del Govern català és construir una rotonda al més aviat possible i que l’elaboració del projecte es troba en una fase molt avançada. Aquestes declaracions ens sonen a fugida endavant sense cap compromís concret i probablement sense cap projecte en estat avançat de redacció.

En conseqüència, el Consell Plenari acorda:

1. Si efectivament el projecte de construcció d’aquesta rotonda es troba tan avançat, que es requereixi la Generalitat de Catalunya perquè en el termini de temps més curt possible porti a terme l’execució d’aquesta obra.

2. Que fins que no estigui executada aquesta rotonda es requereixi la Generalitat per tal que el Cos de Mossos d’Esquadra, a l’igual que fa la Guàrdia Urbana en les entrades i sortides de les escoles municipals, reguli i vetlli per la seguretat d’estudiants i treballadors en les hores de màxima afluència de vehicles en aquesta cruïlla.

3. Fer arribar l’acord plenari a la Generalitat de Catalunya.»