dijous, 28 de febrer de 2008

En relació a la informació apareguda avui en el Diari de Tarragona sobre el dèficit de places de llar d’infants volem manifestar el següent:

Primer que res cal fer un aclariment de conceptes per a millor comprensió dels lectors.

 

·      Una cosa són els centres de preinfantil, on s’eduquen els nens i nenes a partir dels tres anys, aquests són responsabilitat de la Generalitat, els ajuntaments el que han de fer és cedir terrenys a la Generalitat perquè aquesta hi edifiqui els centres (són els que anomenem CEIP). Aquests terrenys ja estaven predestinats, amb tot el procés de cessió iniciat i algun quasi acabat al final de la passada legislatura, durant el govern de CIU. Així, doncs, no té res a veure un centre de preinfantil (on s’eduquen els nens i les nenes a partir de tres anys) amb una llar d’infants (on s’eduquen els nens i les nenes de 0 fins que fan els tres anys).

 

·      També seria bó per respecte als i les professionals de les Llar d’infants, que eliminem del nostre vocabulari la paraula guarderia per referir-nos a les Llars d’infants municipals, aquestes persones tenen la responsabilitat d’educar els nostres nadons en una etapa molt important de la seva vida, i no crec que ells i elles tinguin en cap moment la tasca de guardar-los. 

 

Entrant ja en el tema de la mancança de places:

 

·      Durant el curs passat l’ajuntament no va poder adjudicar plaça de Llar d’infants pública a 273 sol·licituds, per tant  no van ser 1997 les famílies que van sol·licitar plaça com diu l’article.   

 

·      Referent a les 4 Llars d’Infants que diu la informació que es faran durant aquesta legislatura  volem recordar que la de les Clarisses està adjudicada a Lubasa des del més de maig, abans de acabar la passada legislatura, durant el govern de CIU, aquesta  tenia un període d’execució de 8 mesos. Si bé és cert que s’ho van trobar restes arqueològiques, entenem que ja s’hauria d’haver solventat i s’haurien d’haver iniciat les obres.

 

·      La construcció de llar d’infants del Cèsar August va ser adjudicada bastant abans de l’estiu a  l’empresa Fulgencio Villar, amb un període d’execució de 8 mesos. Per què no han començat les obres?,  Què està passant?.

 

·      Durant la passada legislatura l’equip de govern de CIU coneixedor de la mancança de mes de 250 places de llar d’infants i sabedor de que amb les dues llars d’infants adjudicades encara en faltarien algunes, va treballar  per fer una llar d’infants prefabricada a la Vall de l’Arrabassada i una altra a SP i SP, tant una com l’altra havien de  començar a funcionar al setembre del 2007. A la Vall de l’Arrabassada fins i tot els veïns van avançar les festes de barri  per tal de poder començar les obres sense entrebancs ja que aquestes estaven previstes per començar a mitjans de juliol passat,  i el barri estava molt il·lusionat amb la propera inauguració de la seva llar d’infants. 

 

·      Amb aquestes  llars d’infants previstes l’oferta hagués quedat coberta  abans d’acabar l’actual curs 2007-2008. Com és possible que el seu equip de govern ho tingui tot aturat?, Com poden mirar a la cara a totes aquestes famílies que confien en la seva gestió?. Perquè el govern municipal ha impedit que hores d’ara aquestes famílies tinguin el seu problema resolt?.

 

·      Senyors de l’actual equip de govern  facin el que col·loquialment és diu ficar-se les piles, vostès ja no estan a l’oposició, sinó que estan governant i el que han de fer és això, governar, i tirar endavant els projectes, perquè si aquests que ja estan fets els hi causen tant trasbals, que passarà quan hagin de fer alguna cosa vostès?.

 

 

M. Carme Duch