divendres, 15 de febrer de 2008

JORDI SENDRA RECORDA L’ENDARRERIMENT EN LA CESSIÓ DE L’ESPAI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU CAP DE SANT SALVADOR

Davant les declaracions de l’Alcalde en que afirma que l’antic govern municipal “va tardar 3 anys en cedir el terreny per al CAP de Sant Salvador” voldria manifestar que aquest endarreriment es va produir per la disputa entre les Conselleries de Salut i Ensenyament de la Generalitat, doncs totes dues volien l’espai per posar-hi, la primera el nou Centre d’Atenció Primària i la segona un nou Institut d’Ensenyament Secundari. Fins que aquestes conselleries no es van posar d’acord no va poder-se fer la cessió del solar. Cal recordar que l’Ajuntament ja havia iniciat la cessió d’aquest solar a una de les Conselleries i va haver de desfer el camí per tal d’adequar l’espai a les necessitats de les dues Conselleries.

Aquest Grup Municipal reitera que en molts casos es culpa al govern municipal anterior dels retards en cessió de solars, quan aquests retards han estat ocasionats per la indecisió del Govern Català, com en el cas que ens ocupa o recentment en el cas de la caserna dels Mossos d’Esquadra.