dilluns, 25 de febrer de 2008

Moció presentada pel Grup Municipal de CiU sobre la construcció de llars d’infants

L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, referent a la moció presentada pel Grup Municipal de CiU sobre la construcció de llars d’infants, el text de la qual és el següent:

«El passat plenari i a preguntes de la consellera Carme Duch, l’alcalde ens va informar del seu pla de guarderies, i de la possibilitat fins i tot que fossin finalment cinc les guarderies a fer en el període de quatre anys.

Darrerament ha aparegut en els mitjans de comunicació que aquesta cinquena guarderia podria ser la de la Móra, cosa amb la qual estem plenament d’acord, i que s’estava estudiant quina prioritzar, si aquesta o la de Sant Pere i Sant Pau, inicialment ja prevista.

Coneixedors del pla d’inversions d’aquest Ajuntament, on solament apareixen quatre guarderies, motiu pel qual sembla que s’estudia la priorització abans esmentada.

Davant d’aquest dubte i de l’evident necessitat de tirar endavant les dues guarderies i no una de sola.

En conseqüència, el Consell Plenari acorda:

Primer. Optar per la construcció de les dues guarderies, la de la Móra i la de Sant Pere i Sant Pau.

Segon. A efectes econòmics i si fos necessari per fer les dues llars de cop, utilitzar els diners previstos al seu pla quadriennal per a la Savinosa (que no es propietat municipal, i per tant, cal exigir l’arranjament a qui pertoqui), en concret dos milions d’euros.»

 

La moció no és aprovada per 15 vots en contra.