dimecres, 30 d’abril de 2008

Oposició a que Comissaria provisional Mossos vagi a la Tabacalera i Rotonda de la Laboral.

CIU MANIFESTA LA SEVA OPOSICIÓ A QUE LA COMISSARIA PROVISIONAL DELS MOSSOS D’ESQUADRA VAGI A LA TABACALERA.

Tal i com hem manifestat en diverses ocasions, la Tabacalera, un espai referent que tant esforços ha costat convertir en propietat de la ciutat, no pot servir per a destinacions que no siguin estrictament de gaudi ciutadà. Igual que en el seu moment ens vam oposar a que a aquest espai es destinés a oficines de la Generalitat de Catalunya, ara ens oposem a que s’hi posi, encara que sigui provisionalment, la Caserna dels Mossos d’Esquadra. Hem dit repetides vegades que el retard és degut a que la Generalitat ha trigat molt de temps en prendre una decisió sobre la ubicació de la Caserna. Va fer falta canviar al Conseller d’Interior per que es prengués una decisió. Queda clar, doncs que si la Generalitat hagués acceptat Camp Clar en el seu dia tal i com demanava l’equip de govern anterior, ara ja estaria construint-se la caserna.

CIU RECORDA L’ACORD PLENARI SOBRE LA ROTONDA DE LA LABORAL

Havent vist en la premsa d’avui que la Generalitat no executarà la rotonda per garantir la seguretat d’accès i sortida del Complex Educatiu de Tarragona (Universitat Laboral) fins després de l’estiu i que aquestes obres tindran una durada de 6 mesos, CiU vol recordar que en Consell Plenari de 25-02-08 es va aprovar per unanimitat una moció presentada pel nostre grup on en el seu punt 3 deia :

“Que fins que no estigui executada aquesta rotunda es requereixi a la Generalitat per tal que el Cos de Mossos d’Esquadra, a l’igual que fa la Guàrdia Urbana en les entrades i sortides de les escoles municipals, reguli i vetlli per la seguretat d’estudiants i treballadors en les hores de máxima afluencia de vehicles a aquesta cruïlla.”

Pert tant, reclamem de nou a l’Alcalde Ballesteros que compleixi l’acord del Consell Plenari Municipal i requereixi per escrit a la Generalitat de Catalunya el compliment d’aquest punt de la moció.
A data d’avui això no s’ha complert. Si tanta bona sintonia hi ha entre el govern de la ciutat i el govern de Catalunya, que sigui bidireccional, no només per callar i aceptar tot el que la Generalitat imposa a la ciutat i al Sr. Ballesteros.
Jordi Sendra

Cap comentari: