dimarts, 20 de maig de 2008

Remodelació carrers Serrallo, Bus Nocturn i dimissió Conseller Baltasar.

Remodelació d’alguns carrers del Serrallo per una convivència digna.

Degut a un problema de terminis s’ha hagut de presentar oficialment aquesta moció abans de celebrar-se la Comissió de Territori de l’Ajuntament. En aquesta Comissió de Territori d’avui dia 20-05-08, el conseller Jordi Sendra ha sol·licitat que s’aprovés aquesta proposta i que si així es feia ell retiraria la moció presentada per CiU al proper plenari de dilluns 26-05-08. La Comissió, amb els vots a favor del PSC ha rebutjat que aquest tema s’incorporés a l’ordre del dia i es passés a votació la proposta com demanava el Conseller Sendra. Així doncs, davant la negativa del govern, CiU manté la seva moció per ser debatuda en Plenari.
En aquest darrer any se’ns ha vingut acusant de portar temes a plenari que es podien haver portat prèviament a la comissió pertinent, pràctica que per cert era molt usual per part del PSC quan estava a l’oposició. Quan intentem portar els temes a la comissió que pertoca senzillament ni tant sols s’aprova que es pugui votar la proposta. Aquest és el tarannà dialogant del govern municipal. Definitivament el PSC s’està traient la màscara i aplica el que li agrada i li és més còmode : aplicar el “rodillo” socialista. Tenim la certesa absoluta que en el plenari de dilluns, el govern municipal rebutjarà aquesta moció. Així ho farem saber als veïns.


El Bus Nocturn no és per tothom

L’Equip de Govern de l’Ajuntament de Tarragona ha posat en marxa un servei de bus nocturn només per alguns ciutadans. Els joves de Llevant i una part de Ponent no podran gaudir d’aquest servei, ja que no arribarà a aquestes zones.
A més, aquest servei només s’implanta de dijous a dissabte, i ben segur, que hi ha ciutadans que treballen en horari nocturn i farien ús d’aquest servei de dilluns a diumenge. Per això el Grup Municipal de Ciu defendrà una moció al proper plenari demanant que el bus nocturn arribi a tota la ciutat i que provisionalment aquest servei el facin els 2 autobusos que romandran de reserva.

Dimissió del Conseller Baltasar

Sentir a parlar d’aigua en aquests moments, no et deixa molt clar si vius la realitat o la ficció, en alguns moments tens la sensació d’estar vivint un capítol de Star Trek.
En els darrers dies hem pogut sentir contradiccions i indecisions molt importants. Aquesta no és la millor forma d’afrontar la bona marxa d’un país. El Conseller Baltasar ha aconseguit en poc temps, un enfrontament territorial innecessari.
Si no hagués un termini per presentar mocions, segurament cada dia podríem modificar o afegir punts a la moció, que finalment defendrem.
Finalment si ha quedat alguna cosa clara, és que un Conseller del Govern de la Generalitat, que ha gestionat tant malament un bé tant preuat i escàs com és l’aigua, no és mereix seguir desenvolupant tasques al càrrec que ocupa.