dimecres, 11 de març de 2009

REUNIÓ AMB EL DIRECTOR GENERAL DE LA MARINA MERCANT


El Diputat al Congrés per CiU Jordi Jané i el regidor del Grup Municipal de CiU de l’Ajuntament de Tarragona Jordi Sendra van acompanyar ahir dilluns a la delegació de la Confraria de Pescadors de Tarragona que es va reunir amb el Director General de la Marina Mercant del Ministeri de Foment en la seu d’aquest ministeri a Madrid.

La delegació de la Confraria de Pescadors estava formada pel seu Patró Major i President Esteve Ortiz i els Srs. Agustí Rillo i Joan Artells.

A la reunió van assistir també el Subdirector General de Seguretat Marítima del Ministeri, el Capità Marítim de Tarragona i el Diputat al Parlament de Catalunya per CiU Sr. Joan Morell.

En aquesta reunió, concertada pel Diputat Jané, es van tractar els següents temes que ocasionen greus problemes de subsistència als pescadors de Tarragona encara més en aquests moments de crisi econòmica:

1. Les inspeccions que du a terme la Capitania Marítima, que es fan amb disparitat de criteris en funció de l’inspector o del lloc.

2. La imposició d’una tripulació mínima de molt difícil assumpció econòmica per part dels empresaris del sector.

3. La revisió cada quatre anys de l’eix de cua de les barques, de molt alt cost econòmic, tenint en compte que altres tipus d’embarcació tenen revisió cada 8 anys, i que les hores de treball de les barques del Mediterrani són mínimes comparades amb les de les embarcacions de l’Atlàntic o el Cantàbric, les quals també tenen revisió quatriennal. Es va demanar que aquesta inspecció es faci cada 8 anys.

4. També es va parlar de les sancions imposades l’any 2005 amb motiu de la vaga del sector.

El Director General de la Marina Mercant es va a comprometre a estudiar atentament tots aquests temes i cercar solució als mateixos.

El Diputat Jordi Jané va comprometre’s a modificar per la via parlamentària la normativa que avui provoca aquesta situació negativa pels empresaris del sector pesquer de Tarragona, sempre en el cas que des de la Direcció General de la Marina Mercant no s’adopti cap resolució que solucioni la problemàtica exposada per la Confraria de Pescadors.

Tarragona, 10 de març del 2009.