dimarts, 17 de març de 2009

SERVEIS SOCIALS ANUNCIA UN PROGRAMA DE CÀRITAS COM A PROPI

No puc per menys que sorprendre’m davant la capacitat que té el nostre Ajuntament d’apropiar-se de la feina i les idees dels altres. I alhora la incapacitat per reconèixer la tasca importantíssima que du a terme el qui n’és propietari de la idea. Els parlo de l’anunci que fa la Sra. Pelegrín el dia 16 de març que Serveis Socials posarà en marxa un programa per acompanyar a la gent gran que viu sola a Tarragona.

Aquesta va ser una idea pionera de Càritas Interparroquial de Tarragona, que ja l’any 2000 realitza un estudi de la distribució de la riquesa i en base a les seves conclusions decideix l’any 2001 iniciar un projecte d’investigació-acció consistent en fer una prospecció de les necessitats de les persones grans de Tarragona, organitzat territorialment per la demarcació de cada parròquia. Ull! de tot això n’ha de ser coneixedora la Sra. Pelegrín, donat que el nostre Ajuntament des de l’any 2001 es coordinava amb CIT tant pel que fa a l’estudi com en el seguiment de les persones grans que posteriorment eren acompanyades. Sobretot pel que fa a l’atenció de situacions de risc social, en les que té competència el municipi a través dels Serveis Socials.

Són moltes les persones grans que al llarg d’aquests 9 anys han estat objecte d’aquest estudi, així com les que gaudeixen del servei d’acompanyament d’un voluntari de Càritas.

Sra. Pelegrín la honoraria saber reconèixer la tasca social de Càritas, que el nostre Ajuntament estigui mancat d’idees no justifica en absolut l’apropiació de les idees, els projectes, els esforços i el comprimís amb els més vulnerables que ha demostrat Càritas amb Tarragona.

Per acabar només subratllar la manca de criteri de la conselleria de Serveis Socials del govern socialista del nostre Ajuntament, que anuncia aquesta mesura com la solució als problemes d’exclusió dels nostres avis, caldrà invertir recursos econòmics per això no els sembla?. Caldrà incrementar les pensions dels nostres jubilats, o no és de justícia?. Caldrà abordar el tema d’una renda bàsica. I finalment no estaria de més millorar definitivament l’aplicació de la llei de la dependència, no creuen?. Els recordo que el Síndic ha denunciat en el seu informe anual de manera contundent la nefasta gestió d’una llei que se’ns havia anunciat com la que tot ho havia de solucionar.


M. Victòria Forns
Consellera de CiU