dimecres, 10 de febrer de 2010

UN NOU NYAP AL PORTAL DEL ROSER

Ja vam denunciar la feina mal feta en la restauració del Portal del Roser transformant el magnífic portal del segle XIII en un portal artificial i enganyós estil Port Aventura Segle XXI.

Avui denunciem

El treball poc sensible, indigne i vulgar dut a terme en la regulació de l’accés a la Part Alta pel mateix Portal del Roser.

Nosaltres creiem necessària aquesta regulació però amb l’obra feta converteix el Portal del Roser, més que en l’entrada a una zona de gran valor històric i declarada patrimoni de la Humanitat, en l’entrada a Alcatraz, on només hi manquen els dos marines darrera la tanca per decidir qui entra i qui no.

La Llei de Patrimoni Cultural Català diu, en el seu article 35.f, “És prohibit de bastir instal·lacions de serveis públics o privats que n’alterin greument la contemplació”. Si en el darrer plenari el Sr. de los Rios argumentava la retirada de l’octògon d’informació turística del Portal del Roser dient que trencava la visual i la contemplació de la Muralla i el Portal, doncs amb més motiu per haver fet ara una instal·lació molt més acurada i respectuosa amb l’entorn.

Que de manera colateral resulten afectats aquells que més col·laboren en millorar la mobilitat de la ciutat, aquells que canvien el cotxe per la moto, i que han vist suprimides més d’una desena de places d’aparcament de motos per encabir-hi les pilones, estant-los, a més, prohibit l’accés pel Portal del Roser.

Que els vehicles autoritzats que vinguin de la Via de l’Imperi hauran d’anar a donar un gran tomb per poder accedir al Portal del Roser. Una vegada més descoordinació entre les àrees del govern municipal, en aquest cas Turisme, Patrimoni i Mobilitat.El poc diàleg amb els veïns. Un innecessari perllongament de les obres que han tingut tancat un dels dos únics accessos a la Part Alta.

Demanem

Al govern municipal que minimitzi l’impacte d’aquesta obra eliminant tots els elements sobrers i adaptant la resta a l’entorn patrimonial de la zona.Que es redefineixi l’accés permetent-lo als vehicles autoritzats que vinguin de la Via de l’Imperi.Una vegada enretirats els elements innecessaris (pilones), es restableixin les places d’aparcament de motos.

Tarragona 10 de febrer de 2009
Jordi-Miquel Sendra Vellvè
Conseller Municipal de CiU

Video de TAC12: