dimecres, 12 de maig de 2010

GOVERNAR DESDE L’OPOSICIÓ ÉS POSSIBLE

Al Plenari d’aquest dilluns s’ha aprovat per unanimitat la moció del Grup Municipal CiU per tal de crear una taula de treball que defineixi com es portarà a terme l’adaptació de la directiva europea de serveis, coneguda com a directiva Bolkenstein, la qual té un efecte lliberalitzador sobre moltes activitats econòmiques i que havia provocat neguit entre amplis sectors de la ciutat.

L’esperit de la moció és establir un canal de diàleg municipal amb tots els actors que veuen compromesa tant la seva activitat, com ara els marxants, com la seva qualitat de vida, com ara els veïns de les zones sensibles d’establir-se locals d’oci nocturn, donat aquesta l’aplicació d’aquesta normativa europea afectarà, directa o indirectament, a la gran majoria dels ciutadans.

La directiva europea és una llei que l’ajuntament ha de complir, però en l’adaptació normativa de la mateixa cal que esdevingui el més harmonitzadora possible amb tots els afectats per la mateixa, i per aixó trobem que la millor de les solucions es parlar-hi directament i provar de solventar, en la mida que la llei ho permeti, els reptes que planteja. L’escolta activa cap als ciutadans és la eina més efectiva que es pot utilitzar en política per tal de millorar les condicions de vida de la nostra ciutat.

Agrada veure com, quan la situació així ho requereix, també és pot governar des de l’oposició, i el govern municipal té prou sensibilitat per recollir les nostres propostes, cosa que no passa, per desgràcia, gaire sovint.