dijous, 10 de juny de 2010

Desgavell de la política esportiva municipal

Aquesta ha estat la setmana dels despropòsits pel que fa a la política municipal relativa a les subvencions a clubs esportius de la ciutat. El lamentable espectacle que ens ofereix l’equip del Sr. Ballesteros posa en perill la continuïtat de molts clubs i d’alguns dels seus dirigents, que han arribat al límit de la seva capacitat de sorpresa. En efecte, més enllà del debat de la necessitat de reducció de les aportacions municipals que creiem necessària en moments de crisi, volem denunciar:

1. La manera com s’han anunciat els retalls: Fa quatre dies el regidor d’esports encara anava prometent “l’oro i el moro” als Clubs i els animava a embarcar-se en noves empreses i aventures esportives amb compromisos de suport econòmic que estava clar que no podien ser assumits per la corporació municipal. N’és un exemple la competició europea de voleibol.

2. Els clubs han realitzat unes despeses d’acord amb les xifres promeses per Cosano, que la setmana passada encara confirmava com a certes. Aquets retalls son ara inadmissibles quan ja s’ha acabat la temporada i s’han hagut d’efectuar unes despeses compromeses en funció del compromís de Cosano, que demostra que la seva paraula res no val.

3. El que ha sortit als mitjans de comunicació només és la punta de l’iceberg del desgavell que s’està produint. En efecte, més enllà del Volei SPSP, Gimnàstic SAD, ADT o CBT, s’està infringint un sever càstig als clubs de segon nivell dels barris: Campclar, Floresta, Torreforta, etc. La qual cosa violenta el principi de “seguretat” en que s’ha de basar la relació dels polítics amb els moviments associatius sense afany de lucre que belluguen prop de 3.000 infants i joves en la pràctica esportiva de base. El greu és que en aqueixos cassos no es retalla el pressupost de la temporada entrant sinó la d’enguany que està acabada i amb les despeses efectuades,malgrat les promeses incomplertes de Cosano.

4. Altrament, és inaudit que una decisió d’aqueixa magnitud i abast es realitzi sense cap mena de discussió ni debat amb la resta de grups municipals legítimament escollits pels ciutadans i, per tant, representants també dels clubs ara profundament violentats per la unilateral decisió consistorial.

5. És també denunciable la inacceptable intromissió de l’equip Ballestreros en allò que pertany a l’esfera de la intimitat dels Clubs. Com es pot, ni tan sols, insinuar en quines competicions han de jugar, amb quin tipus de jugadors, que si s’han o no de fusionar, etc. A algú amb 5 cèntims de seny se li acudiria, per exemple, que es fusionessin les dues colles castelleres del centre de Tarragona? O que es fusionin els Xiquets del Serrallo i de SPSP?

6. Volem saber quins criteris s’han emprat per a prendre les decisions dels tipus de retall i els clubs afectats. Tot plegat és un malson del qual molts dirigents esportius trigaran a despertar.

7. Proposem que s’aturin aqueixes mesures i que Ballesteros desautoritzi el desgavell de conseqüències gravíssimes per al teixit associatiu esportiu tarragoní provocat per la postura erràtica, canviant i indecisa de la pràcticament nul·la política esportiva municipal.