dijous, 17 de juny de 2010

Estupefacció al Grup Municipal de CiU davant la possibilitat de treure a concurs la totalitat del mercat central de Tarragona

En relació a les preocupants declaracions efectuades pel primer tinent d’alcalde de l’equip Ballesteros, el grup municipal vol fer constar i/o denunciar les següents consideracions:

1.El Mercat Central és un servei públic que els ajuntaments de més de 5.000 habitants estan obligats a oferir. Per tant, ens oposem a aquesta possibilitat avançada de privatització proposada pel Sr. Pérez.

2.Dona la impressió que s’hagi volgut llançar un globus sonda com a preparació del terreny per tal de valorar les reaccions que es puguin produir en relació a la notícia. En aquest sentit, avancem, des del grup municipal CiU, que ens oposarem rotundament a la proposta ja què és contrària al model de mercat tradicional que defensem.

3.Sembla que les opinions del Sr. De los Rios res no valen i res no compten ja que, per primer cop, aquest tema vedat al regne de “taifes” d’ERC de l’Ajuntament, és ara liderat pel PSC front la nul·la eficiència i efectivitat demostrada al llarg dels darrers tres anys.

4.En efecte, s’han perdut de manera flagrant tres anys. Tres anys d’incompetència manifesta que fan que el mercat es trobi en la mateixa situació en que se’l va trobar el senyor Ballesteros a l’ inici del seu mandat.

5.Des del grup CiU ens preguntem què se’n ha fet dels 2 Milions d’euros dels pressupostos generals de l’estat que Ballesteros va deixar perdre l’any 2007?

6.També, on són els 7 milions d’euros promesos durant la campanya electoral per la senyora Chacón en la signatura d’un conveni incomplert a Tarragona? On són les promeses?

7.La conclusió és evident: van alentir tot el que van poder el projecte de reforma per a que la ciutadania no pogués percebre que aquest era un projecte que no van iniciar ells i que havien heretat del govern anterior. Ara, la situació de crisi posa en perill l’obra donat que no han sabut cercar solucions imaginatives. No han sabut gestionar la implantació de cap mitjana superfície. No han aclarit encara el model de gestió de l’aparcament.. No hi ha llicència d’obra. I el que és més greu, no hi ha cap model de finançament més enllà del crèdit que es torna a negociar amb diferents caixes...Però els diners de Madrid no hi són. S’han esfumat com les promeses de Ballesteros i Chacón. Malgrat les “continuades” visitetes de Pérez a nuevos ministerios.

8.Lamentem la situació d’incertesa i d’inseguretat jurídica en la que treballen els diferents operadors concessionaris, la majoria treballadors autònoms, de les parades del mercat que no coneixen el futur del què és el modus vivendi i el de la seva família.

9.Lamentem també la situació de precarietat en que treballen els comerciants i viuen els veïns dels carrers adjacents: Reding, Governador Gonzàlez, Colón, Corsini, Lleida, Soler...I demanem urgentment la resolució de la insostenible situació generada.