dijous, 17 de juny de 2010

Més transparència a medi ambient de l'Ajuntament

Aquest matí Inspecció de Treball s'ha personat a les dependències de medi ambient de l'Ajuntament per tal d'esclarir que n'hi ha de cert en els següents fets:

- Persones treballant a jornada complerta, alienes al personal de l'ajuntament, amb mateixos drets i accés a informació que els empleats públics de la casa.

Hem dirigit escrit al Secretari General per tal de que s'esclareixi la situació (veure adjunt), i esbrinar quin tipus de relació laboral tenen aquestes persones amb l'ajuntament de Tarragona, fet que no treu que NO han d'exercir les seves tasques del mode que ho han fet, d'aquí se n'ha derivat la tasca inspectora.

Tot i a l'espera de les informacions del Secretari General, i dels resultats de l’inspecció laboral, cal preguntar-se:

- Quin tipus de relació laboral pot fer que personal extern disposi de les mateixes facultats alhora d'accedir a l’ informació que el funcionariat?

- Quina legislació empara aquest tipus de pràctiques? sota quins convenis s'ha regit la contractació de les persones objecte de l’ investigació?

-Aquest és el model de transparència tant cops exhibit pel govern Ballesteros? Gent contractada "a dit" i amb despatx a l'ajuntament?

-L'externalització de serveis és rendible en el cas que ens ocupa? quins costos generen aquest tipus de situació laboral?

-És necessari incorporar més personal al departament de Medi Ambient, tenint personal que ha estat desenvolupant totes les tasques encomanades fins ara?

Exigim que la situació s'aclareixi d’immediat, ja que l'equip de Ballesteros ja ens té acostumats a les cadenes de favors, i no voldríem que aquest en fos un altre episodi.

Cal que d'una vegada per totes aquest govern sigui transparent, i que Ballesteros tingui consciència de que certes àrees i responsables del seu equip generen dispendis que no responen a la situació de crisi que vivim.

Arribo a la conclusió que la Sra. Crespo s’ha degut organitzar un departament paral·lel.